මාරියා යෙරොකෝවා

මාරියා යෙරොකෝවා

හරිතාගාර තුළ එළවලු රෝග පාලනය සඳහා අතිශය අඩු පරිමාවකින් යුත් ඉසින යෙදීම

The use of pesticides in greenhouse vegetable cultivation is necessary and significant. However, traditional pesticide application methods such as the use of backpack sprayers with water-diluted pesticides have certain drawbacks,...

වැඩිදුර කියවන්න

තක්කාලි දුඹුරු රුගෝස් පළතුරු වෛරසය: ආර්ථික බලපෑම (I කොටස)

Economic damage has been reported on tomato plants and pepper. ToBRFV is of special concern because of its ability to overcome resistance of the Tm-2/Tm-22 (and Tm-1) resistance genes in tomato. The virus...

වැඩිදුර කියවන්න

ලුණු, නියඟය සහ ජලය බැසයාමේ ආතතියට තක්කාලි ශාක ප්‍රතිචාර කෙරෙහි එතිලීන් පූර්ව ප්‍රතිකාරයේ බලපෑම

Salinity, drought, and flooding are common environmental stresses that negatively impact plant growth, development, and productivity. When subjected to abiotic stress, plants initiate a cascade of physiological and biochemical responses...

වැඩිදුර කියවන්න
1 පිටුව 2 1 2

මාව අනුගමනය කරන්න

ආපසු සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පහත ඔබගේ ගිණුමට පිවිසෙන්න

නව ගිණුමක් සාදන්න!

ලියාපදිංචි වීමට පහත පෝරම පුරවන්න

ඔබගේ මුරපදය ලබා ගන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.