ටැට්කා පෙට්කෝවා

ටැට්කා පෙට්කෝවා

හයිඩ්‍රොපොනික් එළවළු නව ඉඩම්වලට ගෙන ඒම: මෙලි හරිත ගොවිපලේ සාර්ථකත්වය

In the fertile region of Lam Ha District, Meli Green Farm has emerged as a pioneering model of hydroponic vegetable cultivation. Spanning over 5,000 square meters, this innovative greenhouse project...

වැඩිදුර කියවන්න

නයිට්රේට් සහ පළිබෝධනාශක දූෂණය Krasnoyarsk අසල හරිතාගාර එළවළු වල දක්නට ලැබේ

Farmers, agronomists, and agricultural engineers in the Krasnoyarsk region are facing a critical issue as recent inspections have uncovered dangerous levels of nitrates and pesticides in greenhouse-grown vegetables. Specialists from...

වැඩිදුර කියවන්න

දේශගුණික විපර්යාස ග්‍රීසියේ විදේශීය පලතුරු වගාව වේගවත් කරයි

The impact of climate change on agriculture is becoming increasingly evident, especially in regions like Greece where traditional crops are struggling against extreme weather patterns. Recent dry winters have posed...

වැඩිදුර කියවන්න

තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය ඉදිරියට ගෙන යාම: Rathgeb Bio සහ Kellermann's 4-Hectare කාබනික හරිතාගාර මුලපිරීම

In an ambitious step towards sustainable agriculture, Rathgeb Bio and Kellermann Gemüsekulturen have embarked on a joint venture to construct a state-of-the-art, 4-hectare organic greenhouse in Ellikon an der Thur....

වැඩිදුර කියවන්න
1 පිටුව 84 1 2 ... 84

මාව අනුගමනය කරන්න

ආපසු සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පහත ඔබගේ ගිණුමට පිවිසෙන්න

නව ගිණුමක් සාදන්න!

ලියාපදිංචි වීමට පහත පෝරම පුරවන්න

ඔබගේ මුරපදය ලබා ගන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.